top of page

Het ontwerpen en inrichten van het erf, de direct omliggende grond rond het huis, vraagt om een duurzaam advies voor de wensen nu én met oog op later.

Erf aanleg

Erf aanleg 
Het ontwerpen en inrichten van het erf, de direct omliggende grond rond het huis, vraagt om een duurzaam advies voor de wensen nu én met oog op later.


Hoe te beginnen? 
⦁    Intake/scan van de bestaande situatie 
⦁    De vorm van het erf is afhankelijk van de functie, eigenaar en mogelijkheden
⦁    Bespreken van de mogelijkheden in de toekomst en de mogelijkheden voor een nieuwe, andere situatie


Uitgangspunten:
⦁    Het erf in harmonie met het omringende landschapstype waarbij de cultuurhistorie de boventoon vormt. 
⦁    Altijd inlandse soorten en rassen! Waarbij het gaat om de relevante ecologie.

Exoten worden toegepast in een solitaire, museale, emotionele positie. 
⦁    Inrichting primair gericht op een extensief cultuur historisch beheer.
⦁    Met betrekking tot beheer een interne motivatie creëren. Met als doel eigen verantwoording. 

Eindgesprek/Evaluatie met betrekking tot het huidige resultaat en toekomstbeeld.
Wat is de verwachting? 
 

De Gaardenier, Harry Toorman, zal u adviseren op basis van kennis en inzicht in (cultuur) historische waarde. Zo ontstaat er een erf dat past bij uzelf en uw familie, het woonhuis én de natuurlijke omgeving. 

bottom of page