top of page

Een vleermuis; zo mysterieus, onbekend, maar mooi dier. In Nederland is het verboden ze te jagen of te storen.

Ter bescherming is het noodzakelijk hun leefgebied te handhaven en waar mogelijk te verbeteren en/of te herstellen.

Vleermuizen

Vleermuizen

Een zo mysterieus, onbekend, klein en onwaarschijnlijk mooi dier.


Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich vooral ’s nachts manifesteren al jagend op insecten, kleine visjes, spinnen en op zoek zijn naar een partner of soortgenoot.


De vleermuizen vliegen veelal langs lijnvormige landschapselementen, als houtwallen, singels, lanen en waterpartijen om te jagen en te ontmoeten. 


Ze slapen al hangend op de kop. Vooral in holle bomen, op zolders achter muurbekleding, achter luiken, in spouwmuren en in kelders en/of grotten in de naaste of wijdere omgeving. 


Sommige vleermuissoorten trekken ’s winters naar het zuiden, andere gaan in lethargie (rust) in holle bomen of vorstvrije kelders. 


Ter bescherming is het noodzakelijk hun leefgebied te handhaven en waar mogelijk te verbeteren en/of te herstellen. 
Het zijn bij de wet allen beschermde soorten die je niet mag bejagen of verstoren.

 

Onbekend en onbemind geldt zeker voor onze vleermuizen die een wezenlijke bijdrage leveren aan een natuurlijk evenwicht in de omgeving van ons allemaal.

bottom of page