top of page

Natuur waarborgt het evenwicht tussen de planten- en dierenwereld. 

Natuur beheren betekent, in Nederland, altijd eerst de huidige status quo historisch, geologisch, archeologisch te verklaren en te analyseren.

Eigen visie

-Natuur-

Natuur


Natuur is een zeer relevant begrip.
Met natuur bedoel ik het geheel van a-biotische en biotische factoren die in evenwicht een planten- en dierenwereld waarborgen, voeden en zelfs muteren. Natuur bestaat dus zonder invloed van de mensen al vele jaren op aarde.

 

Natuur in Nederland is bijna altijd ‘op de schop’ geweest en een relict van een vroeger beheer, gebruik of uitbuiting. 

 

Natuur beheren betekent, in Nederland, altijd de huidige status quo historisch te verklaren, geologisch, archeologisch en te analyseren en vandaar een inventarisatie te maken van de aangetroffen flora en fauna met als doel een nieuwe doelstelling te realiseren met betrekking tot het betreffende gebied. 

 

Doelstellingen kunnen zijn:

  • Maximale biodiversiteit bereiken met soortgericht beheer

  • Een cultuurhistorisch tijdsbeeld handhaven of versterken

  • Een commercieel doel nastreven (bijv. houtproductie)

  • Een recreatief doel nastreven
     

-Harry Toorman-

bottom of page