top of page

Wat een beeldige verschijning!

 

Het is noodzakelijk voor een aantal holenbroeders, dat er nestlocaties en jachtgelegenheden gecreëerd, en gehandhaafd worden, en om hun leefgebied te herwaarderen en te herstellen. 

Uilen

Uilen
Wat een beeldige verschijning!


Met schemer ontwaakt de uil om ’s nachts te jagen op vooral muizen, en andere kleine dieren. Overdag slapen de uilen of zitten zij rustig bij hun natuurlijke schuilplaats als bijvoorbeeld holle bomen, oude schuur of een verlaten gebouw.

 

Door het verdwijnen van steeds meer geschikte roestlocaties (nestplaatsen) en biotoop van o.a. de kerkuil, steenuil en bosuil, verdwijnt de uil ook langzaam uit de natuur. 

 

Ook het verdwijnen van inzicht en begrip van de mens met betrekking tot het mysterieuze uilenleven speelt een rol bij de afname van het aantal uilen in Nederland.

 

Het is noodzakelijk voor een aantal holenbroeders, dat er nestlocaties en jachtgelegenheden gecreëerd, en gehandhaafd worden, en om hun leefgebied te herwaarderen en te herstellen. 

 

Heeft u ruimte op het erf om natuurlijk onderdak te bieden aan de kerkuil, steenuil of bosuil?

bottom of page